Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3)
EDİTORYAL 
 
 Doğumsal Kardiyak Şantlarla Bağlantılı Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımları: Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisinde Önemli Bir Yoğun Bakım Hasta Grubu
(179 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):173-176
doi: 10.5578/kkd.6837
Mustafa Yıldız, Hasan Sunar, Ali Metin Esen 
[PDF ] 
  
ORJİNAL ARAŞTIRMALAR 
 
 Stabil Koroner Arter Hastalarında "Arterial Stiffness" ile Asetilsalisilik Asidin Etkinliği Arasında Bir İlişki Var mıdır?
(165 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):177-181
doi: 10.5578/kkd.5666
Ömer Gedikli, Sinan Şahin, Caner Karahan, Merih Kutlu 
[PDF ] 
 Koroner Yavaş Akım Hastalarında Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi: İnfl amasyon ve Aterosklerozun Belirteçleri
(141 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):182-188
doi: 10.5578/kkd.5640
Emine Gazi, Ahmet Temiz, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Yücel Çölkesen 
[PDF ] 
 Koroner Baypas Hastalarında Postoperatif Sonuçlara Yaşın Etkileri
(139 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):189-198
doi: 10.5578/kkd.5595
Adil Polat, Funda Gümüş, Hüseyin Kuplay, Cihan Yücel, Serkan Sönmez, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ 
[PDF ] 
 Açık Kalp Cerrahisi Hastalarında Diyabet ve Kan Glukozu Kontrolünün Cerrahi Alan Enfeksiyonları Üzerine Etkisi
(137 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):199-204
doi: 10.5578/kkd.5901
Serpil Taş, Dilek Yazıcı, Arzu Antal Dönmez, Eylem Yayla Tunçer, Taylan Adademir, Mehmed Yanartaş, Hasan Sunar 
[PDF ] 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyonlarının ve Pulmoner Arter Basıncının Sağ ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
(134 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):205-213
doi: 10.5578/kkd.5835
The Effect of Respiratory Functions and Pulmonary Artery Pressure on Right and Left Ventricular Diastolic Function 
[PDF ] 
 Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda P ve QT Dispersiyonu
(134 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):214-219
doi: 10.5578/kkd.6072
Cüneyt Ünsal, Okan Kemal Kaplan, Melek Zeynep Soner Saygın, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel, Mecit Çalışkan 
[PDF ] 
 Çocuklarda Obezitenin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
(146 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):220-228
doi: 10.5578/kkd.6093
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Burçin Nalbantoğlu, Birol Topçu, Hasan Değirmenci, Mustafa Metin Donma 
[PDF ] 
 Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Prevalansı ve Bununla İlişkili Antropometrik, Hemodinamik ve Ekokardiyografik Parametreler
(130 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):229-232
doi: 10.5578/kkd.5527
Banu Şahin Yıldız, Nazire Başkurt Aladağ, Hakan Kaptanoğulları, Alparslan Şahin 
[PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Pulmoner Artere Doğru Seyri Sırasında Heparin ile Tedavi Edilen Serbest Yüzen Dev Sağ Atriyal Pıhtı
(129 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):233-236
doi: 10.5578/kkd.4439
Evrin Dağtekin, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz 
[PDF ] 
 Koroner Arter Fistülü ve Biküspit Aort Kapak Stenozu Birlikteliği
(129 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):237-239
doi: 10.5578/kkd.4444
Muhammet Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Mehmet Ali Çetiner, Mustafa Büyükateş, Abdullah Orhan Demirtaş, Nesimi Yavuz 
[PDF ] 
 Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması, Nadir Gözlenen Bir Olgu
(144 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):240-242
doi: 10.5578/kkd.4595
Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür, Şeref Alpsoy, Cavidan Arar 
[PDF ] 
 Açık Kalp Cerrahisi Öncesinde Ameliyathanede Gelişen Allerjik Reaksiyon (Anafi laksi)
(142 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):243-246
doi: 10.5578/kkd.4720
Fırat Altın, Selim Aydın, Börteçin Eygi, Tevfi k Güneş, Kamuran Erkoç, Barış Kutas, Şafak Kaya 
[PDF ] 
 İlk Doz Bupropion HCL Sonrası Edinsel Uzun QT Sendromu ve Jeneralize Tonik Klonik Nöbet
(138 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):247-250
doi: 10.5578/kkd.4713
Mehmet Akdeniz, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz 
[PDF ] 
  
ORJİNAL GÖRÜNTÜLER 
 
 Klopidogrel ve Enoksaparinin Neden Olduğu Rektus Kılıfı Hematomu
(156 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):251-252
doi: 10.5578/kkd.4286
Hasan Sunar, Mehmed Yanartaş, Serpil Taş 
[PDF ] 
 Stent Takılması ile Geri Dönen Koroner Arter Hastalığı ve Atenolol ile İlişkili 10 Saniye Üzeri Sinüs Duraklaması
(141 defa görüntülendi)
Kosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):253-254
doi: 10.5578/kkd.4434
Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Rezzan Deniz Acar, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mehmet Özkan 
[PDF ] 
  
16. Cilt Yazar Dizini-Konu DiziniKosuyolu Kalp Derg 2013;16(3):255-258
  
izmir araç kiralama haberler haberlerizmir oto kiralama izolasyon