Kosuyolu Kalp Derg: 17 (1)
Cilt: 17  Sayı: 1 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1.
Sitotoksin İlişkili A+ Genli Helicobacter pylori Enfeksiyonu Normotansif Bireylerde Endotelyal Disfonksiyon ile İlişkilidir
Cytotoxin Associated Gene A+ Helicobacter pylori Infection is Related with Endothelial Dysfunction in Normotensive Individuals
doi: 10.4274/khj.6448  Sayfalar 1 - 6
Aydın Akyüz, Rafet Mete, Mustafa Oran, Şeref Alpsoy, Dursun Çayan Akkoyun, Pelin Osanmaz Değirmenci, Okan Avcı
Makale Özeti | Tam Metin PDF (162 kere görüntülendi)

2.
Karotis Arter Darlıklı Hastalarda Stentleme Sonrası 12 Kanallı Yüzey Elektrokardiyografi ile QT Dispersiyonunun Değerlendirilmesi
Evaluation of QT Dispersion by 12-Lead Surface Electrocardiography Affer Stenting in Patients with Carotid Artery Stenosis
doi: 10.4274/khj.6548  Sayfalar 7 - 10
Göksel Açar, Birol Özkan, Gökhan Alıcı, Anıl Avcı, Elnur Alizade, Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, Ali Metin Esen
Makale Özeti | Tam Metin PDF (123 kere görüntülendi)

3.
Ateroskleroza Bağlı Olmayan Koroner Arter Anevrizması ve İnflamasyon İlişkisi
Inflammation and Non-atherosclerotic Coronary Artery Aneurysm
doi: 10.4274/khj.6648  Sayfalar 11 - 14
Mete Gürsoy, Abdulkadir Faruk Hökenek, Vedat Bakuy, Egemen Duygu, Murat Şener
Makale Özeti | Tam Metin PDF (227 kere görüntülendi)

4.
Enfektif Endokarditte Embolik Olaylar Vejetasyon Özellikleri ile Predikte Edilebilir mi? Tek Merkez Deneyimi
Can Embolic Events Be Predicted by the Properties of Vegetation in Infective Endocarditis? A Single Center Experience
doi: 10.4274/khj.6836  Sayfalar 15 - 19
Olcay Özveren, Mehmet Akif Öztürk, Cihan Şengül, Ali Cevat Tanalp, Taylan Akgün, Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci, Zekeriya Küçükdurmaz, Elif Eroğlu Büyüköner, Cihangir Kaymaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (95 kere görüntülendi)

5.
Yeni Bir Kalp Cerrahisi Kliniği: Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde İlk 195 Vakanın Sonuçları
Newly Established Cardiac Surgery Clinic: Results of First 195 Cases At Diyarbakır Training and Research Hospital
doi: 10.4274/khj.6952  Sayfalar 20 - 25
Sinan Sabit Kocabeyoğlu, Erdem Çetin, Arda Özyüksel, Barış Kutaş, Ahmet Çalışkan, Ferit Özdemir, Mustafa Paç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (156 kere görüntülendi)

6.
Akut ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüslü Hastalarda Koroner Arter Hastalığı Yaygınlığının TIMI Risk Modeli ile İlişkisi
The Relationship of the Extent of Coronary Artery Disease with TIMI Risk Model in Patients with Acute ST Segment Elevation Myocardial Infarction
doi: 10.4274/khj.7045  Sayfalar 26 - 29
Yalın Tolga Yaylalı, Mehmet Sercan Ertu&776;rk, Mustafa Yurtdaş, Barış Önder Pamuk
Makale Özeti | Tam Metin PDF (151 kere görüntülendi)

7.
Öncesinde Perkütan Koroner Girişim Uygulanmış Hastalarda Koroner Bypass Daha mı Risklidir?
Is Coronary Bypass Operation More Risky in Patients Undergoing Previous Percutaneous Coronary Intervention?
doi: 10.4274/khj.6116  Sayfalar 30 - 36
Rezan Aksoy, Mutlu Şenocak, Didem Güngör Arslan, Yavuz Şensöz, Fatih Özdemir, Ahmet Yavuz Balcı, Murat Sargın, Uğur Kısa, İbrahim Yekeler
Makale Özeti | Tam Metin PDF (106 kere görüntülendi)

8.
Levosimendan Optimal Medikal Tedavi Alan Dekompanse Kalp Yetersizliği Hastalarında NTproBNP Seviyesini ve Ekokardiyografik Parametreleri Düzeltir
Levosimendan Improves NT-proBNP Levels and Echocardiographic Parameters in Patients with Decompensated Heart Failure Submitted to Optimal Medical Therapy
doi: 10.4274/khj.6173  Sayfalar 37 - 41
İrfan Tursun, Mustafa Ozan Gürsoy, Turgay Ulaş, Fatma Paksoy Türköz, Erkan Öztekin, Fatih Borlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (116 kere görüntülendi)

9.
Bradikardiye Sekonder Paroksismal Atriyum Fibrilasyonu Ataklarını Nasıl Önleriz?
How Would We Prevent Paroxysmal Atrial Fibrillation Attacks Secondary to Bradicardia?
doi: 10.4274/khj.6294  Sayfalar 42 - 45
Yusuf Türkmen, Cüneyt Koçaş, Işıl Uzunhasan, Cengizhan Türkoğlu, Mustafa Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (107 kere görüntülendi)

10.
Akut ST Yükselmeli Miyokard İnfarktüslü Hastalarda Transradiyal Primer Perkütan Koroner Girişim Düşük Klinik ve Kardiyovasküler Olaylar ile İlişkilidir
Transradial Primary Percutaneous Coronary Intervention is Associated with Low Rates of Clinical and Cardiovascular Events in Patients with Acute ST Elevation Myocardial Infarction
doi: 10.4274/khj.6309  Sayfalar 46 - 53
Mustafa Yurtdaş, Yüksel Kaya, Nesim Aladağ, Mahmut Özdemir, Mustafa Tuncer
Makale Özeti | Tam Metin PDF (148 kere görüntülendi)

DERLEME
11.
Ses ve Müziğin Organları İyileştirici Etkisi
Healing Effects of Sound and Music on the Organs
doi: 10.4274/khj.4775  Sayfalar 54 - 57
Neslihan Karamızrak
Makale Özeti | Tam Metin PDF (342 kere görüntülendi)

12.
Havacılık ve Uzay Tıbbında Ritim Bozuklukları
Rhythm Disturbances in the Aerospace Medicine
doi: 10.4274/khj.4857  Sayfalar 58 - 59
Mustafa Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (98 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Belirgin Biventriküler Hipertrofi Gösteren Son Dönem Hipertrofik Kardiyomiyopati Olgusu: Yeni Ekokardiyografik Yöntemlerle Değerlendirme
End-Stage Hypertrophic Cardiomyopathy with Impressive Biventricular Hypertrophy: Evaluation with Novel Echocardiographic Modalities
doi: 10.4274/khj.4047  Sayfalar 60 - 63
Gamze Babür Güler, Mustafa Kürşat Tigen, Cihan Dündar, Tansu Karaahmet
Makale Özeti | Tam Metin PDF (83 kere görüntülendi)

14.
Otuz Beş Yıl Sonra Parakardiyak Kitle Olarak Saptanan Unutulmuş Cerrahi Spanç
Retained Surgical Sponge Diagnosed as a Paracardiac Mass 35 Years After Surgery
doi: 10.4274/khj.4881  Sayfalar 64 - 65
Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (118 kere görüntülendi)

15.
Dev Distal Sol Ana Koroner Arter Anevrizması
Giant Distal Left Main Coronary Artery Aneurysm
doi: 10.4274/khj.4882  Sayfalar 66 - 68
Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Halil İbrahim Uçar, Cem Yorgancıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (86 kere görüntülendi)

16.
Acil Hemodiyaliz için Vena Cava Inferior’un Cerrahi Kateterizasyonu
Surgical Catheterization of Inferoir Vena Cava for Emergent Hemodialysis
doi: 10.4274/khj.4884  Sayfalar 69 - 71
Turan Ege, Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür
Makale Özeti | Tam Metin PDF (84 kere görüntülendi)

17.
Yabancı Cisim Batması Sonrası Radial Arterde Gelişen Psödoanevrizma
Radial Artery Pseudoaneurysm Caused by Foreign Body Penetration
doi: 10.4274/khj.4958  Sayfalar 72 - 75
Murat Günday, Mehmet Tükenmez, Hilal Erinanç
Makale Özeti | Tam Metin PDF (101 kere görüntülendi)

18.
Koroner Arter Anomalili Bir Olguda Cerrahi Tedavi
A Case of Surgical treatment of Coronary Artery Anomaly
doi: 10.4274/khj.4971  Sayfalar 76 - 78
Burçin Çayhan, Serpil Taş, Hakan Saçlı, Mehmed Yanartaş, Hasan Sunar
Makale Özeti | Tam Metin PDF (125 kere görüntülendi)

ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
19.
Bir Hemodiyaliz Hastasında Endovasküler Greftleme ile Tedavi Edilen Spontan Torasik Aort Yalancı Anevrizması
Spontaneous Thoracic Aortic Pseudoaneurysm Treated with Endovascular Grafting in a Hemodialysis Patient
doi: 10.4274/khj.5065  Sayfa 79
Ahmet Barış Durukan, Hasan Alper Gürbüz, Cem Yorgancıoğlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (76 kere görüntülendi)

EDİTÖRE MEKTUP
20.
Klinik Elektrokardiyografide Zorluklar: Artefakt mı Değil mi?
Challenges in Clinical Electrocardiography: Artifact or not?
doi: 10.5578/khj.4573  Sayfa 80
Mustafa Yıldız, Okan Erdogan, Ahmet Guler, Cevat Naci Oner, Melvin M. Scheinman
Makale Özeti | Tam Metin PDF (83 kere görüntülendi)

 

LookUs & Online Makale