Kosuyolu Kalp Derg: 16 (3)
Cilt: 16  Sayı: 3 (2013)
Özetleri Göster | << Geri
EDİTORYAL
1.
Doğumsal Kardiyak Şantlarla Bağlantılı Pulmoner Arteriyel Hipertansiyonda Tedavi Yaklaşımları: Kardiyoloji ve Kalp-Damar Cerrahisinde Önemli Bir Yoğun Bakım Hasta Grubu
Treatment Strategies of Pulmonary Arterial Hypertension Associated with Congenital Heart Defects with Shunt: A Group of Important Intensive Care Patient in Cardiology and Cardiovascular Surgery
doi: 10.5578/kkd.6837  Sayfalar 173 - 176
Mustafa Yıldız, Hasan Sunar, Ali Metin Esen
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (15 kere görüntülendi)

ORİJİNAL ARAŞTIRMA
2.
Stabil Koroner Arter Hastalarında “Arterial Stiffness” ile Asetilsalisilik Asidin Etkinliği Arasında Bir İlişki Var mıdır?
Is There a Relationship Between the Arterial Stiffness and Effectiveness of Acetylsalicylic Acid in Patients with Stable Coronary Artery Disease?
doi: 10.5578/kkd.5666  Sayfalar 177 - 181
Ömer Gedikli, Sinan Şahin, Caner Karahan, Merih Kutlu
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (17 kere görüntülendi)

3.
Koroner Yavaş Akım Hastalarında Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi: İn? amasyon ve Aterosklerozun Belirteçleri
Evaluation of Clinical Findings in Patients with Coronary Slow Flow: Signs of In? ammation and Atherosclerosis
doi: 10.5578/kkd.5640  Sayfalar 182 - 188
Emine Gazi, Ahmet Temiz, Ahmet Barutçu, Burak Altun, Yücel Çölkesen
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (12 kere görüntülendi)

4.
Koroner Baypas Hastalarında Postoperatif Sonuçlara Yaşın Etkileri
Effect of Age on Postoperative Results in Elderly Coronary By-pass Patients
doi: 10.5578/kkd.5595  Sayfalar 189 - 198
Adil Polat, Funda Gümüş, Hüseyin Kuplay, Cihan Yücel, Serkan Sönmez, Seçkin Sarıoğlu, Vedat Erentuğ
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (23 kere görüntülendi)

5.
Açık Kalp Cerrahisi Hastalarında Diyabet ve Kan Glukozu Kontrolünün Cerrahi Alan Enfeksiyonları Üzerine Etkisi*
Impact of Diabetes and Blood Glucose Control on Surgical Site Infections in Cardiac Surgery
doi: 10.5578/kkd.5901  Sayfalar 199 - 204
Serpil Taş, Dilek Yazıcı, Arzu Antal Dönmez, Eylem Yayla Tunçer, Taylan Adademir, Mehmed Yanartaş, Hasan Sunar
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (9 kere görüntülendi)

6.
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Solunum Fonksiyonlarının ve Pulmoner Arter Basıncının Sağ ve Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The Effect of Respiratory Functions and Pulmonary Artery Pressure on Right and Left Ventricular Diastolic Function
doi: 10.5578/kkd.5835  Sayfalar 205 - 213
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Mustafa Oran, Levent Cem Mutlu, Birol Topçu, Hasan Değirmenci, Banu Çiçek Yalçın
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (15 kere görüntülendi)

7.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Olan Hastalarda P ve QT Dispersiyonu
P Wave and QT Dispersion in Patients with Generalized Anxiety Disorder
doi: 10.5578/kkd.6072  Sayfalar 214 - 219
Cüneyt Cüneyt, Okan Kemal Kaplan, Melek Zeynep Soner Saygın, Bülent Uzunlar, Hüseyin Uyarel, Mecit Çalışkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (10 kere görüntülendi)

8.
Çocuklarda Obezitenin Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi
Effect of Obesity on Left Ventricular Diastolic Function in Children
doi: 10.5548/kkd.6093  Sayfalar 220 - 228
Şeref Alpsoy, Aydın Akyüz, Dursun Çayan Akkoyun, Burçin Nalbantoğlu, Birol Topçu, Hasan Değirmenci, Mustafa Metin Donma
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (9 kere görüntülendi)

9.
Hemodiyaliz Hastalarında Atriyal Fibrilasyon Prevalansı ve Bununla İlişkili Antropometrik, Hemodinamik ve Ekokardiyografi k Parametreler
The Prevalence of Atrial Fibrillation and Related Factors Including Anthropometric, Hemodynamic and Echocardiographic Parameters in Patients with Hemodialysis
doi: 10.5578/kkd.5527  Sayfalar 229 - 232
Banu Şahin Yıldız, Nazire Başkurt Aladağ, Hakan Kaptanoğulları, Alparslan Şahin
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (9 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
10.
Pulmoner Artere Doğru Seyri Sırasında Heparin ile Tedavi Edilen Serbest Yüzen Dev Sağ Atriyal Pıhtı
A Free Floating Right Atrial Giant Thrombus Treated by Heparin on the Road to Pulmonary Arteries
doi: 10.5578/kkd.4439  Sayfalar 233 - 236
Evrin Dağtekin, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (11 kere görüntülendi)

11.
Koroner Arter Fistülü ve Biküspit Aort Kapak Stenozu Birlikteliği
Coronary Artery Fistula Concomitant with Bicuspid Aortic Valve Stenosis
doi: 10.5578/kkd.4444  Sayfalar 237 - 239
Muhammet Raşit Sayın, İbrahim Akpınar, Mehmet Ali Çetiner, Mustafa Büyükateş, Abdullah Orhan Demirtaş, Nesimi Yavuz
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (9 kere görüntülendi)

12.
Sol Ön İnen Koroner Arter Anevrizması, Nadir Gözlenen Bir Olgu
Left Anterior Descending Coronary Artery Aneurysm, Rare Case
doi: 10.5578/kkd.4595  Sayfalar 240 - 242
Özcan Gür, Selami Gürkan, Demet Özkaramanlı Gür, Şeref Alpsoy, Cavidan Arar
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (12 kere görüntülendi)

13.
Açık Kalp Cerrahisi Öncesinde Ameliyathanede Gelişen Allerjik Reaksiyon (Anafi laksi)
An Allergic Reaction (Anaphylaxis) Observed Before Open Heart Surgery in the Operating Room
doi: 10.5578/kkd.4720  Sayfalar 243 - 246
Fırat Altın, Selim Aydın, Börteçin Eygi, Tevfik Güneş, Kamuran Erkoç, Barış Kutas
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (10 kere görüntülendi)

14.
İlk Doz Bupropion HCL Sonrası Edinsel Uzun QT Sendromu ve Jeneralize Tonik Klonik Nöbet
Acquired Long QT Syndrome and Generalized Tonic Clonic Seizure After First Dose Bupropion HCL
doi: 10.5578/kkd.4713  Sayfalar 247 - 250
Mehmet Akdeniz, Çağdaş Akgüllü, Ufuk Eryılmaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili Türkçe) (10 kere görüntülendi)

15.
Klopidogrel ve Enoksaparinin Neden Olduğu Rektus Kılıfı Hematomu
Rectus Sheath Hematoma due to Clopidogrel and Enoxaparin
doi: 10.5578/kkd.4286  Sayfalar 251 - 252
Hasan Sunar1, Mehmed Yanartaş, Serpil Taş
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (7 kere görüntülendi)

ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
16.
Stent Takılması ile Geri Dönen Koroner Arter Hastalığı ve Atenolol ile İlişkili 10 Saniye Üzeri Sinüs Duraklaması
Sinus Arrest Over 10 Second Associated with Atenolol and Coronary Artery Disease Reversed by Stenting
doi: 10.5578/kkd.4434  Sayfalar 253 - 254
Mustafa Yıldız, Gökhan Kahveci, Rezzan Deniz Acar, Mehmet Ali Astarcıoğlu, Mehmet Özkan
Makale Özeti | Tam Metin PDF  (Makale Dili İngilizce) (9 kere görüntülendi)

 

LookUs & Online Makale