Kosuyolu Kalp Derg: 17 (3)
Cilt: 17  Sayı: 3 (2014)
Özetleri Göster | << Geri
ORİJİNAL ARAŞTIRMA
1.
Başvuru sırasındaki nötrofil/lenfosit oranı: Akut koroner sendromlu hastalarda mortalitenin olduğu gibi kardiyovasküler sonuçların da bir öngördürücüsü müdür ?
Neutrophil to lymphocyte ratio on admission: Is a predictor of cardiovascular outcome in patients with acute coronary syndrome as it predicts mortality ?
doi: 10.4274/khj.32650  Sayfalar 153 - 158
Murat Eren, Ebru Özpelit, Fatih Aytemiz, Hasan Güngör, Sema Güneri
Makale Özeti | Tam Metin PDF (278 kere görüntülendi)

2.
CHADS2 ve CHA2DS2-VASc Skorları Koroner Arter Bypas Cerrahisi Sonrası Gelişen Atriyal Fibrilasyonunun Öngördürücüsü müdür?
Are CHADS2 and CHA2DS2-VASc scoring systems useful for predicting postoperative atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery?
doi: 10.4274/khj.44366  Sayfalar 159 - 162
Mithat Selvi, Sevil Önay, Cemil Zencir, Çağdaş Akgüllü, Hasan Güngör
Makale Özeti | Tam Metin PDF (257 kere görüntülendi)

3.
İzole Aort Kapak Replasmanı Yapılan Hastalarda Postoperatif Beyaz Küre Artışı Mortalite Belirtecidir
Acute Increase in Postoperative White Cell Count Predicts Mortality in Isolated Aortic Valve Replacement Patients
doi: 10.4274/khj.74936  Sayfalar 163 - 166
Mehmet Kalender, Mehmet Taşar, Ata Niyazi Ecevit, Okay Guven Karaca, Ahmet Nihat Baysal, Salih Salihi
Makale Özeti | Tam Metin PDF (265 kere görüntülendi)

4.
Uygun ve Uygunsuz ICD Şoklamalarının Latent Klinik Sonuçları
Latent Clinical Outcomes of Appropriate and Inappropriate ICD Shocks
doi: 10.4274/khj.87487  Sayfalar 167 - 171
Efe Edem, Mustafa Ozan Gürsoy, Mustafa Türker Pabuccu, Sedat Taş, Yusuf Can, Ümit İlker Tekin, Ahmet Ozan Kınay, Mehmet Akif Çakar, Özgür Aslan, Hüseyin Gündüz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (221 kere görüntülendi)

5.
Sağlık Çalışanlarında Gece Nöbetinin Sağ Kalp Fonksiyonları Üzerine Etkisi
The Effect of Night-Shift Work on Right Heart Function in Medical Employees
doi: 10.4274/khj.06977  Sayfalar 172 - 175
Dursun Çayan Akkoyun, Aydın Akyüz, Şeref Alpsoy, Ümit Şener, Birol Topçu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (272 kere görüntülendi)

6.
P Dalga Dispersiyonunun İnfarkt İlişkili Aater Açıklığını Saptamadaki Prediktif Değeri
The Predictive Value of P wave Dispersion in Determination of Infarct Ralated Artery Patency
doi: 10.4274/khj.42650  Sayfalar 176 - 183
Ümmü Tas, Sedat Taş, Efe Edem, Barış Ünal, Zülkif Tanrıverdi, Mustafa Türker Pabuccu, Muhammed Murat Necati Aksoy, Sabiye Yılmaz, Saadet Demirtaş, Özhan Göldeli
Makale Özeti | Tam Metin PDF (229 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Yüksek İrtifa ve İntrakardiyak Cihazlar (Pacemaker ve İntrakardiyak Defibrilatör ve Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisi)
High Altitude and Intracardiac Devices(Pacemaker and Intracardiac Defibrillator andCardiac Resynchronisation Therapy)
doi: 10.4274/khj.5222  Sayfalar 184 - 186
Mustafa Ozan Gürsoy, Banu Şahin Yıldız, Mustafa Yıldız
Makale Özeti | Tam Metin PDF (221 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
8.
Lomber Disk Operasyonuna Bağlı Komplike İliyak Damar Yaralanması
A Complicated Iliac Vascular Injury Due to Lumbar Disc Surgery
doi: 10.4274/khj.5638  Sayfalar 187 - 188
Gülen Sezer Alptekin, Serhat Hüseyin, Volkan Yüksel, Ahmet Coşkun Özdemir, Suat Canbaz
Makale Özeti | Tam Metin PDF (234 kere görüntülendi)

9.
Sol Ventrikül Çıkım Yolu ile Sol Atrium Arasında Fistül Oluşturan Rüptüre Non-Koroner Sinüs Valsalva Anevrizması
Ruptured Non-Coronary Sinus of Valsalva Aneurysm with Left Ventricular Outflow Tract-Left Atrial Fistula
doi: 10.4274/khj.5685  Sayfalar 189 - 191
İsmail Haberal, Deniz Ozsoy, Canan Akman, Murat Mert
Makale Özeti | Tam Metin PDF (258 kere görüntülendi)

10.
Göğüs Ağrısına Yol Açan Tek Koroner Arter Anomalisi
Single Coronary Artery Anomaly Causing Chest Pain
doi: 10.4274/khj.5738  Sayfalar 192 - 194
Çağdaş Akgüllü, Sefa Sural, Ufuk Eryılmaz, Hasan Güngör, Cemil Zencir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (244 kere görüntülendi)

11.
Ebstein Anomalisi Olan Bir Hastada Carpentier Yönteminden Modifiye Edilen Yeni Bir Cerrahi Onarım
The Patient with Ebstein’s Anomaly of the Tricuspid Valve Underwent a New Surgical Repair Modified from Carpentier’s Procedure
doi: 10.4274/khj.5777  Sayfalar 195 - 197
Mustafa Karaçelik, Cengiz Sert, Selim Özenç, Hakan Köksal, Yalçın Güvenli, Cengiz Özbek
Makale Özeti | Tam Metin PDF (215 kere görüntülendi)

ORİJİNAL GÖRÜNTÜ
12.
Girişimsel Kardiyolojide Temel Kural: Gitmiyorsa İtme, Gelmiyorsa Çekme
A Basic Rule-of-thumb In Interventional Cardiology: Never Pull What Doesn’t Come, Never Push What Won't Proceed
doi: 10.4274/khj.4858  Sayfa 198
Soe Moe Aung, Ahmetahmet Güler, Can Yücel Karabay, Yeliz Güler, Cevat Kırma
Makale Özeti | Tam Metin PDF (254 kere görüntülendi)

13.
Sağ Ventrikül Çıkış Yolu ve Ana Pulmoner Artere Bası Yapan Dev Kitle
Huge Mass Compressing To Rvot and Main Pulmonary Artery
doi: 10.4274/khj.5546  Sayfa 199
Uğur Canpolat, Sinan Aydoğdu
Makale Özeti | Tam Metin PDF (218 kere görüntülendi)

14.
Masif Pulmoner Emboli ve Ölüme Yol Açan Sağ Kalp Trombüsü
Right Heart Thrombus With Massive Pulmonary Embolism and Death
doi: 10.4274/khj.5633  Sayfa 200
Ruken Bengi Bakal, Gökhan Kahveci, Nihal Özdemir
Makale Özeti | Tam Metin PDF (214 kere görüntülendi)

15.
Kalp İçerisinde Üzüm Salkımı: Gerçek Zamanlı 3-boyutlu Görüntüler
Bunch of Grapes In Heart: Real Time 3-dimensional Images
doi: 10.4274/khj.5768  Sayfa 201
Mehmet Doğan, Özgür Ersoy, Ekrem Yeter
Makale Özeti | Tam Metin PDF (215 kere görüntülendi)

EDİTÖRE MEKTUP
16.
Bayan Olguda Clopidogrel Kullanımı ile İlişkili Akut Artrit
Acute Arthritis Associated With Clopidogrel In Female Patient
doi: 10.4274/khj.5688  Sayfa 202
Banu Şahin Yıldız, Nazire Baskurt Aladağ, Alparslan Sahin
Makale Özeti | Tam Metin PDF (249 kere görüntülendi)

17.
Warfarin Sodyum Tedavisi Altındaki Protez Mitral Kapaklı Bir Hastada Mallory-weiss Sendromu ile İlişkili Üst Gastrointestinal Sistem Kanaması
Upper Gastrointestinal System Bleeding Associated With Mallory-Weiss Syndrome In A Patient With Prosthetic Mitral Valve Using Warfarin Sodium
doi: 10.4274/khj.6456  Sayfalar 203 - 204
Vedat Bakuy, Emrah Ereren, Mehmet Atay, Cabir Gulmaliyev
Makale Özeti | Tam Metin PDF (199 kere görüntülendi)

18.
2014 Hakem Dizini
2014 Referee Index
Sayfa 205

Makale Özeti | Tam Metin PDF (235 kere görüntülendi)

19.
2014 Yazar Dizini
2014 Author Index
Sayfa 206

Makale Özeti | Tam Metin PDF (215 kere görüntülendi)

20.
2014 Konu Dizini
2014 Subject Index
Sayfalar 207 - 208

Makale Özeti | Tam Metin PDF (201 kere görüntülendi)

 

LookUs & Online Makale